2019-06-25

Debattinlägg

Storåsen kan bidra till den livsviktiga klimatomställningen

Replik på insändaren ”Rösta nej till vindkraftparken på Storåsen – vi vill ha kvar vår orörda natur”, i ST 16/6.

Jonny Engberg skriver att han är mån om att bevara den orörda naturen i Storåsen – där en vindkraftpark med 40–50 verk planeras. Engberg nämner tjäderlek, gammelgäddor och hjortron som han menar kommer att störas om vindkraftsparken får tillstånd att byggas.

Jag vill i sammanhanget lyfta att vindkraften kan motverka vår tids största hot – nämligen klimatförändringarna. Vi befinner oss i ett läge där hela världen måste ställa om. Den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjda temperaturer och förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.

Sverige har mycket goda förutsättningar för förnybar elproduktion. Det vore oklokt att inte tillvarata dessa. Vindkraften ger en stor och omedelbar klimatnytta samtidigt som den lägger grunden för en långtgående och klimatsmart elektrifiering i Sverige. Men fortfarande väger klimatnyttan lätt när kommuner, miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar tar ställning till nya vindkraftsprojekt…

Läs hela repliken i Sundsvalls Tidning.