2016-05-24

Debattinlägg

Replik: Varför fokusera på stöd för förnybart när fossilt subventioneras mest?

Generaldirektör Anne Vadasz-Nilsson och chefsekonom Therese Hindman Persson vid Energimarknadsinspektionen skriver i Di Debatt (16 maj) att en kapacitetsmarknad innebär en återreglering och att subventioner för mogen teknik, så som vindkraft, bör tas bort.

Vi kan också se att en kapacitetsmarknad innebär en ökad reglering, och månar om att värna dagens elmarknadsmodell för en förbättrad handel. Dock är vi förbluffade över Ei:s fokus på stödet för den förnybara elproduktionen, då det utan tvivel är den fossila elproduktionen som subventioneras mest. Samhällskostnaderna för klimatutsläppen från fossila bränslen uppskattas till över en krona per kilo koldioxid. Trots detta har EU:s system med överlåtelsebara utsläppsrätter ett pris på koldioxidutsläpp på endast fem öre per kilo. Om den fossilbaserade elproduktionen betalade sina samhällsekonomiska kostnader, skulle det medverka till ett rättvisande elpris för övriga energikällor. Att Ei:s företrädare inte kommenterar stödet till fossil elproduktion är anmärkningsvärt.

Vidare haltar Vadasz-Nilsson och Hindman Perssons resonemang på ett antal punkter.

  1. Det finns inget stödsystem för enbart vindkraft, vilket debattörerna ger sken av. Elcertifikatsystemet är ett styrmedel för förnybar elproduktion från vatten, vind, bio, sol och torv. Sedan systemet infördes, 2003, har drygt 50 procent av stödet gått till bioenergi och 30 procent till vindkraft. Resterande har framför allt gått till vattenkraft.
  1. Elpriset har inte drivits ner av överinvesteringar i förnybart. Den främsta orsaken till den låga prisnivån är den globala prisutvecklingen på kol, samt på utsläppsrätter. Nedgången på dessa har gjort den bränslebaserade produktionen billigare de senaste åren, och det är denna som oftast är prissättande i dagens elmarknadsmodell.
  1. Slutligen hävdar Vadasz-Nilsson och Hindman Persson att mindre kärnkraft ökar importen. Detta påstående är inte ett troligt scenario vid en stegvis avveckling av kärnkraften. Energibalansen beror på vad som händer med olika kraftslag på sikt. Sverige har bland Europas bästa förutsättningar för förnybar elproduktion. Vi kan och bör fortsätta bygga ut − både för export och för att säkra vår egen omställning.

Det är viktigt att våra myndigheter på ett nyanserat sätt beskriver helheten. En subvention är en subvention, oavsett kraftslag.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi