2015-09-07

Debattinlägg

Replik: Vindkraft bra för klimatet

Arne Bengtsson skriver den 1 september att den förda politiken med elcertifikat till förnybar energi drabbar elkonsumenterna. Detta stämmer inte. Tack vare elcertifikat har vindkraft, biokraft, vattenkraft och solkraft byggts ut de senaste tolv åren motsvarande ungefär 15 procent av elanvändningen i Sverige.

Läs hela