2011-03-16

Debattinlägg

Satsning på vindkraft sänker elpriserna

Den senaste tidens höga elpriser har gjort vintern tuff för många elkonsumenter. Det krävs snabba åtgärder för att undvika samma situation igen nästa år, men vi måste också tänka långsiktigt. En kraftfull utbyggnad av vindkraft kan bidra till rejält sänkta elkostnader samtidigt som det bidrar till omställningen till ett förnybart samhälle.

Läs hela