2018-03-22

Debattinlägg

Skattemiljoner från vindkraften till kommunerna

Organisationen Hela Sverige ska leva skriver i en debattartikel att den statliga fastighetsskatten på vindkraftverk borde ersättas med en kommunal skatt eller avgift (Svenska Dagbladet Näringsliv, den 4 februari 2018).

Vi på branschorganisationen Svensk Vindenergi tycker att det är ett utmärkt förslag. Ett snabbt överslag visar att det skulle innebära drygt 17 miljoner kronor att dela på för Västra Götalands kommuner redan år 2021. Beräkningen baseras på befintliga vindkraftverk plus redan planerad vindkraft i regionen. Summan skulle förstås öka i takt med fortsatt utbyggnad.

Målet om att Sveriges elproduktion ska vara helt förnybar till år 2040 har ett brett stöd över blockgränserna. Senast år 2030 ska 18 terawattimmar förnybar el tillkomma inom ramen för elcertifikatsystemet, vilket innebär att vindkraft till ett värde av cirka 60 miljarder kronor kommer att byggas under perioden.

Investeringarna kommer i huvudsak att ske på landsbygden. Organisationen Hela Sverige ska leva efterlyser ett regelverk som bättre än i dag gynnar berörda lokalsamhällen, för att vindkraftsutbyggnaden ska bidra till ett sammanhållet Sverige.

Det är ett viktigt perspektiv. Vindkraften behövs för energiomställningen. En effektiv och hållbar omställning kräver i sin tur att vindkraften kan byggas på platser med bästa tillgängliga vindförhållanden.

Många tycker redan i dag att vindkraften är ett naturligt inslag i landskapet och en symbol för ansvarstagande och hållbarhet. Ännu fler kommer att tänka så om vi får en reform som tydliggör vindkraftens lokala nytta, och gör den möjlig att beskriva i termer av kronor och ören till exempelvis skolan och äldreomsorgen.

 

Hela Sverige ska leva sätter fingret på en viktig fråga när de konstaterar att den parlamentariska landsbygdskommittén missade energiomställningen när den presenterade sina förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik för ett år sedan.

Regeringen har nu ett tillfälle att ta ett steg i rätt riktning genom att följa uppmaningen från Hela Sverige ska leva: låt fastighetsskatten på vindkraftverk tillfalla de kommuner där vindkraften byggs!

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

 

Läs artikeln här