2011-01-14

Debattinlägg

Släpp fram vindkraften!

Först vill jag ge Jonny Fagerström ”Koldioxidutsläppen minskar inte” (12/1) rätt i att förhoppningarna om att antalet arbetstillfällen knappast kommer att nås. Däremot var det enligt de förutsättningar som rådde då, en möjlig utveckling. Orsaken är att den förväntade produktionen av kompletta vindkraftverk i Sverige inte tagit fart, bland annat på grund av att satsningen till havs verkar utebli. Trots detta är det cirka 3 000 personer som i dag har sysselsättning inom vindkraftsbranschen, och fler kommer det att bli.

Som vanligt för Fagerström också fram att vindkraften inte bidrar till att minska utsläppen, vilket naturligtvis är helt fel då vi inte lever helt isolerade från omvärlden.

Under 2009 var Sverige nettoimportör av el, till stor del kolbaserad. Detta innebär att om vi inte hade producerat cirka 3,5 TWh vindkraftsel så hade vi varit tvungna att importera även denna mängd. Alltså minskade vindkraftsproduktionen utsläppen av CO2 med flera miljoner ton. Man kan ändå fråga sig varför Fagerström bryr sig, som företrädare för klimatförnekarna tror han ju inte att människan påverkar skeendet.

Jag är också frågande till uppfattningen om vilka som har bäst kontroll på kostnaderna för produktion av el från vinden, några som gör uppskattningar eller de som verkligen har siffrorna i sina händer, det vill säga de företag som satsar tid och pengar. Samma resonemang gäller också för potentialen av el från bioenergi där branschorganisationen Svebio hävdar att det rör sig om cirka 5 TWh. Svebio har knappast intresse av att ge för låga estimat.

De historiskt låga nivåerna i våra vattenmagasin ger tillsammans med krånglande kärnkraft naturligtvis ett högre elpris.

Magasinen innehåller nu bara cirka 10 TWh, hade vi inte haft vindkraft så hade reserven krympt till vad som skulle betraktas som krisläge. Vad det hade fått för effekt på elpriset är svårt att säga, men det hade inte blivit billigare.

Och ja, det finns utrymme för minskande subventioner om vindkraften får byggas på de ställen där det blåser bra och om motståndarorganisationerna genom sin skrämselpropaganda inte i onödan förlänger beslutsprocesserna.

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi

Till debatten