2019-09-17

Debattinlägg

Slopa elcertifikaten innan marknaden kollapsar

Snabb teknikutveckling har gjort att ny vindkraft kan byggas utan stöd och det nationella målet för förnybar elproduktion förväntas nås över nio år i förväg. Nu måste elcertifikatsystemet, som legat bakom den positiva utvecklingen, avslutas på ett ansvarsfullt sätt – för både konsumenter och producenter. Nu när riksdagen öppnats igen efter sommaruppehållet är det dags att visa handlingskraft och värna investerarförtroendet för den svenska energimarknaden.

Övergången till förnybar energi är en av de viktigaste lösningarna för att motverka klimatkrisen. För att klara utbyggnaden krävs rättvisa marknadsförutsättningar och trovärdiga signaler till investerare som vill bidra till omställningen.

Det var positivt att statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen framhöll såväl villkoren för de gröna näringarna och bevarandet av energiöverenskommelsens som viktiga delar i omställningsarbetet framöver. Det gav hopp om att regeringen avser tydliggöra spelplanen för investerare i förnybar elproduktion, som väntar på besked om hur och när elcertifikatsystemet ska avslutas.

Läs hela debattartikeln i Dagens industri.