2015-05-13

Debattinlägg

Slutreplik: Motverka klimatförändringarna, inte investeringsklimatet

Mikael Odenberg påstår att vår artikel innehåller sakfel när det i själva verket handlar om att vi har olika syn på hur skatter och avgifter ska sättas och på vad som menas med subventioner. Vindkraftbranschen vill inte ha ökade subventioner, vi vill slippa bli pålagda ytterligare oförutsedda, orimliga och omotiverade kostnader.

Läs hela