2015-10-09

Debattinlägg

Slutreplik: Vindkraften spelar roll för framtidens energitillgång

Bo Johansson fortsätter att sprida bilden av att vindkraften inte fungerar och att världen satsar på kärnkraft. Sedan år 2000 har vindkraftens installerade effekt ökat med 117 GW i EU samtidigt som kärnkraftens installerade effekt har minskat med 13 GW.

Läs hela