Svensk Vindenergi / ”Stäng elcertifikatsystemet – annars raseras förtroendet för energipolitiken”

”Stäng elcertifikatsystemet – annars raseras förtroendet för energipolitiken”

Prisraset på el och elcertifikat slår hårt mot alla som har investerat i förnybar el. Inför en stoppregel, annars raseras förtroendet för svensk energipolitik, skriver en rad företrädare för vindkraftsbranschen.

Det svensk-norska elcertifikatsystemet, där elproducenter får ett certifikat för varje megawattimme förnybar el de producerar, har i många avseenden varit en stor succé. Det har lett till en snabb utbyggnad av förnybar el, pressat elpriserna för svenska konsumenter och bidragit med stor klimatnytta.

Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har efter hand höjt ambitionerna för hur mycket förnybar el som skulle produceras inom systemet. Den senaste ambitionsökningen gjordes inom ramen för den blocköverskridande energiöverenskommelsen 2016.

Läs debattartikeln i NyTeknik.