2012-08-02

Debattinlägg

Starkt stöd för vindkraft i Dalarna

Under de senaste åren har det påbörjats en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Men ändå vill invånarna i Dalarna att det ska satsas ännu mer på vindkraft än vad som sker i dag. Andelen i Dalarna som vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft var 77 procent under perioden 1999-2004 och 74 procent perioden 2005-2011, enligt en ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är inte bara Dalarnas kommunpolitiker som bör lyssna till denna breda opinion när man fattar beslut om vindkraft. Också regeringen bör agera och öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen.

Läs hela