2011-02-24

Debattinlägg

Stödet för vindkraft ökar med mera kunskap

Johnny Fagerström inleder sitt inlägg med att ”ju mer människor lär sig om vindkraften desto lägre blir stödet.” Erfarenheter från verkligheten motbevisar dock detta påstående. Motståndet mot vindkraft är som störst under projekterings- och uppbyggnadsfasen. När vindkraftverket väl står på plats avtar motståndet kraftigt och många som tidigare varit skeptiska eller motståndare blir faktiskt positiva till vindkraftsetableringen. I länder med lång tradition av storskalig vindkraft brukar också det folkliga stödet vara utbrett.

Läs hela