2016-02-09

Debattinlägg

Replik: Större vindkraftverk ger lägre elkostnader

Vårt svar på insändaren  publicerades i papperstidningen och inte på deras webbplats.

Lars Cornell, Nätverket klimatsans, skriver i en insändare den 29 januari att på grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat. Detta är fel. Vindkraftverken byggs stora för att de då når upp i högre luftlager där vindarna är starkare och jämnare vilket ger vindkraftverken ökad produktion, ökad livslängd och lägre produktionskostnader. Vindkraft är idag det renaste och mest ekonomiska sättet att producera el som vi kan bygga ut i Sverige.

Vindkraftverk levererar mest el vintertid när det är kallt. Även om det råkar vara vindstilla på någon plats är det aldrig vindstilla i hela Sverige på den höjd där vindkraftverken hämtar sin energi. Genom att bättre koppla ihop elnäten i Europa så att el från områden med överskott kan föras till områden med underskott, får vi möjlighet att exportera el.  Den exporterade elen kan ersätta klimatfientlig kolkraft. Med bättre hopkopplade elnät har vi möjlighet att importera de få timmar om året då vår egen produktion inte räcker till.

Att förneka klimatförändringarna, som Lars Cornell gör, är att sticka huvudet i sanden och vägra se verkligheten. Vetenskapen är tydlig med att koldioxidutsläppen driver växthuseffekten och att det är bråttom att minska utsläppen. Vid FN:s klimatkonferens i Paris i december enades 195 länder om att den globala uppvärmningen ska begränsas till ”klart under” två grader jämfört med förindustriell tid. Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.

Om vi inte kan klara klimatet finns risk för stora folkomflyttningar där människor söker sig bort från områden som torkar ut eller riskerar att översvämmas. Kostnaden för att hantera klimatanpassning kan bli betydande om vi inte nu ser till att begränsa koldioxidutsläppen.

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi