Svensk Vindenergi / Stort stöd för kraftig utbyggnad av vindkraft

Stort stöd för kraftig utbyggnad av vindkraft

Tre av fyra svenskar, 73 procent, anser att det vore bra att bygga ut vindkraften så att den motsvarar cirka halva elanvändningen. Även de politiska partierna är i huvudsak positiva. Nu behövs de politiska besluten som underlättar utbyggnaden, skriver Charlotte Unger Larson vd, Svensk Vindenergi

Vindkraften växer så det knakar. Sedan energiöverenskommelsen 2016 har det investerats omkring 90 miljarder kronor i den svenska vindkraftsutbyggnaden. Den nya vindkraften kan minska klimatutsläppen med cirka 16 miljoner ton om året, vilket motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp.

Samtidigt skapas flera andra samhällsnyttor. Utbyggnaden kan ge omkring cirka 20 000 nya kvalificerade årsarbeten, ofta i landsbygd, och statens skatteintäkter ökar. För svensk industri och andra elkonsumenter pressas elpriset med drygt 11 miljarder kronor.

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet.