2011-09-07

Debattinlägg

Stryp inte vindkraften, öka ambitionerna

På debattsida i GP skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Helena Jonsson, LRF och Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi:

Redan 2015 kan det bli tvärstopp för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Samtidigt halkar Sverige efter övriga EU-länder i andelen producerad vindkraftel. Politikerna måste därför höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet.

Läs hela