2013-04-10

Debattinlägg

Svensk Energi och Svensk Vindenergi oroas över hindren för vindkraftsutbyggnad

Svensk Energi och Svensk Vindenergi vill få till stånd ett möte med regeringskansliet efter signalen att inte gå vidare med frågan kring anslutning av ny vindkraft och undanröja den så kallade tröskeleffekten. Nuvarande regelverk låser inne 1,3 TWh vindkraftsel årligen.

Läs hela