Svensk Vindenergi / Svenskt Näringsliv bortser från elexportens stora klimatnytta

Svenskt Näringsliv bortser från elexportens stora klimatnytta

Vindkraftsintressenter: Mer svensk vindkraft, och en ökad elexport, ersätter fossil elproduktion i Europa och minskar klimatutsläppen.

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv och andra företrädare för industrin skriver att de vill tidigarelägga de planerade investeringarna i elnätet. Det vore mycket välkommet. Men samtidigt vill skribenterna senarelägga utbyggnaden av förnybar elproduktion och bortser därmed från elexportens mycket stora klimatnytta, och behovet av snabba utsläppsminskningar.

Läs repliken på DN-debatt.