2010-07-01

Debattinlägg

Swentec: Sverige riskerar missa miljötekniktåget

Debattinlägg

Det talas mycket om vilka fantastiska affärsmöjligheter som dagens miljöproblem innebär för de som kommer med lösningarna. I Sverige råder ofta självbilden att vi är världsbäst på miljö. Men sanningen är att vi håller på att bli omsprungna av andra länder, skriver företrädare för Sveriges miljöteknikråd, Swentec.

Vi vill uppmana alla politiska partier – från sittande regering till opposition – att agera så att vi inte tappar mer mark inom miljöteknikområdet utan i stället tar tillvara på dagens möjligheter.

Sveriges och EU:s definition av miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Miljöteknik är därmed inte en egen bransch utan en möjlighet för hela näringslivet.

Trenden är glasklar: Sveriges cirka 6 500 miljöteknikföretag har de senaste åren ökat omsättning och export proportionerligt mer än traditionell industri. Samtidigt som den nya tekniken bidrar till en bättre miljö och konkurrerar ut gammal teknik skapas jobb, tillväxt och skatteintäkter. Allt väl så långt. Men det räcker inte.

Hela debattartikeln