2016-09-08

Debattinlägg

Synpunkter på den första delredovisningen av Kontrollstation 2017

Svensk Vindenergi har lämnat synpunkter på den första delredovisningen av Kontrollstation 2017. Det är positivt att kontrollstationen har tidigarelagts ett år. Energimyndigheten har gjort ett stort arbete inklusive analyser som belyser riskerna kring överutbyggnad och hantering av framtida obalanser. Baserat på analyserna har de presenterat förslag till kvotjusteringar och ändringar i justeringsprocessen. Ett problem som måste adresseras är att investerarna delvis har tappat förtroendet för dagens elcertifikatsystem.

Läs Svensk Vindenergis samlade synpunkter här