2013-08-29

Debattinlägg

Ta klimathotet på allvar – bygg ut vindkraften

Jonny Fagerström och Björn Törnvall skriver på GP debatt (23/8) om problemet med de låga kolpriserna i Europa och föreslår en satsning på en typ av kärnkraftsteknik som i bästa fall finns tillgänglig om flera decennier till mycket osäkra kostnader. Ett mycket märkligt förslag när vi redan idag har flera förnybara alternativ, med vindkraften i spetsen, som är både beprövade, billiga i jämförelse med alternativa kraftslag och som snabbt kan byggas ut i stor skala.

Fagerström och Törnvall har helt rätt i att de låga kolpriserna är ett stort problem. Utan Tysklands massiva satsning på förnybart hade problemet varit ännu större. Tyskland har sedan år 2000 byggt cirka 105 årliga TWh förnybar energi vilket har ersatt både fossil energi, motsvarande 35 TWh, och kärnkraft, motsvarande 70 TWh. Faktum är att fram till 2020 räknar Tyskland med att stänga ner 18,5 GW kolkraft vilket motsvarar dubbelt så mycket effekt som de 10 svenska kärnkraftsreaktorerna. Det är en myt att tyska Energiwende också innebär en satsning på smutsig kolkraft.

Fagerströms och Törnvalls lösning på problemet med det billiga kolet är att bygga så kallad den fjärde generationens kärnkraftverk. En teknik som är på forskningsstadiet och som aldrig har byggts kommersiellt och inte beräknas kunna göra det förrän tidigast på 2030-talet. Kostnaderna för sådana reaktorer är av förklarliga skäl mycket spekulativa.

Vi har inte tid att vänta så länge. Elmixen i det Nordeuropeiska elnätet, de länder vi har direkta kabelförbindelser till, består till 50 procent av fossil el. Varje nytt vindkraftverk, eller annan förnybar produktion, gör därför en avgörande miljönytta. Att stoppa huvudet i sanden och hoppas på teknikgenombrott i framtiden bidrar inte på något sätt till att lösa problemet.

Fagerström och Törnvall hänvisar vidare till sin egen påhittade siffra om att vindkraften kommer att kosta svenska folket 300 miljarder kronor. Ett påstående som flera gånger har tillbakavisats av Energimyndigheten som istället menar att vindkraftsutbyggnaden mycket väl kan sänka elpriset eftersom utbudet av el ökar.

Låt oss ta klimathotet på allvar och fokusera på de lösningar vi har idag. Med rätt förutsättningar kan vindkraften spela en avgörande roll i omställningen av Europas energisystem. Det är en teknik som är beprövad, billig i jämförelse med alternativen och kan snabbt byggas i stor skala. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft och med en integrerad elmarknad gör vindkraften lika stor miljönytta här som i våra grannländer.

Annika Helker Lundström
vd Svensk Vindenergi

Artikeln i GP