Svensk Vindenergi / Väg in vindkraftens klimatnytta när besluten fattas

Väg in vindkraftens klimatnytta när besluten fattas

Genom att väga in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen när kommunerna fattar beslut kan utbyggnaden fortsätta.

När den akuta fasen av coronapandemin mildrats måste vi på allvar ta tag i den andra stora krisen som mänskligheten står inför – det globala klimathotet.

Alla verksamheters positiva eller negativa klimatpåverkan måste vägas in i framtida beslut. Det gäller inte minst beslut om vindkraft, som spelar en avgörande roll i omställningen till ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Läs hela debattartikeln i Norran.

Peter Zachrisson, vd Stena Renewable
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Maria Röske, vd wpd
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa Renewable Energy
Linda Burenius, head of public affairs OX2
Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta