Svensk Vindenergi / ”Väg in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen”

”Väg in vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen”

Vindkraftens klimatnytta finns inte i ett enda domskäl i 51 relevanta vindkraftsdomar sedan 2016. Inte heller regeringen har specifikt nämnt klimatnyttan i de vindkraftsbeslut vi granskat. Det skriver representanter för nätverket Vindkraftens klimatnytta som i dag publicerar ny rapport.

Vindkraft och annan förnybar el spelar en helt avgörande roll för en klimatsmart elektrifiering av transportsektorn och industrin, och blir en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, då den ersätter fossil elproduktion i våra grannländer.

Ändå väger vindkraftens klimatnytta mycket lätt i tillståndsprocessen, då det avgörs om en vindkraftspark ska få byggas eller inte. Coronakrisen slår hårt mot den svenska ekonomin och jobben. Regeringens nya stimulanser måste utformas på ett klimatsmart sätt, så att de underlättar för vindkraften och annan förnybar energi.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.