2015-09-01

Debattinlägg

Västerbottens vindkraft är viktig för klimatet

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste minska kraftigt om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

Läs hela