2011-12-16

Debattinlägg

Debatt: Vetenskapsakademiens påståenden är felaktiga

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar Bengt Lindhé i Norrländska Socialdemokraten:

Bengt Lindhé kritiserar vindkraften, men han bortser från att konsumenternas samlade elräkning sänks om man ökar ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen, och vindkraftsutbyggnaden ökar.

Lindhé hänvisar till Vetenskapsakademien som ”räknat ut” att den nuvarande vattenkraften bara räcker till att reglera 10 TWh vindkraft och att vi därefter måste bygga ut vattenkraften.

Läs hela