2010-12-13

Debattinlägg

Vi behöver en rättssäker process för vindkraften

Det kommunala planmonopolet innebär enligt plan- och bygg- lagen att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Svensk Vindenergi ifrågasätter inte den rätten. Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, har därför en felaktig utgångspunkt för sin replik om vindkraft (Brännpunkt 9/12).

Vi efterlyser en förutsägbar, effektiv och rättssäker tillståndsprocess. Det regelverk som trädde i kraft förra hösten uppfyller inte något av dessa kriterier.

Detta framgår av en ny rapport som Energimyndigheten överlämnade till regeringen i onsdags. Energimyndigheten skriver: ”Sammantaget kan slutsatsen dras att tillämpningen av den nya lagstiftningen har resulterat i att prövningen av vindkraft försvårats och att rättsäkerheten kan ifrågasättas.” Energimyndigheten pekar på en rad problem med den nya lagstiftningen.

Läs hela