Svensk Vindenergi / Artskyddsutredningen: ett guldkorn, i övrigt missas målet

Artskyddsutredningen: ett guldkorn, i övrigt missas målet

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får näringslivet och enskilda markägare bära en stor del av bördan för Sveriges artskydd, skriver expertföreträdare för näringslivet.

Det är nu upp till Januariavtals-partierna att se till att intentionerna med en förändrad artskyddslagstiftning inte förloras när utredningens förslag ska bearbetas. Förslaget om att implementera de två EU-direktivens artskyddsförbud i olika bestämmelser är utmärkt och bör omgående genomföras och då med ordagranna lydelser. I övriga delar anser vi inte att förslagen kan genomföras.

Läs hela debattartikeln i Di

Helena Andreasson, LRF
Linda Eriksson, Svenskt Näringsliv/Skogsindustrierna
Malin Pettersson, Södra
Anders Grahn, Sveriges Jordägareförbund
Tove Andersson, Svensk Vindenergi/Setterwalls Advokatbyrå