2016-04-13

Debattinlägg

Vi kan leverera – det som behövs är ett tydligt mål

Sverige kan öka den förnybara elproduktionen, både för export och för att säkra vår egen elförsörjning. I dag saknas en plan för tiden efter år 2020. Det vi behöver är ett långsiktigt och tydligt mål som branschen och investerarna kan arbeta mot, skriver 12 företrädare för vindkraftbranschen.

Läs hela

En kortare version är publicerad på Ny Tekniks webbplats