Svensk Vindenergi / Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Nätverket vindkraftens klimatnytta: Det är nu viktigt att Miljöpartiet och Per Bolund (MP) tydligt bekräftar sitt stöd för den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Det är mycket bra att Miljöpartiet i en artikel på DN Debatt den 1 maj tar ett helhetsgrepp och vill bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sverige. Samtidigt riskerar artikeln skapa ett helt onödigt motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft. Miljöpartiet skriver visserligen att ”vindkraftsutbyggnaden till land kommer att behöva fortsätta”, men anger samtidigt: ”Genom att styra över mer av satsningarna till havsbaserad vindkraft, blir det färre av de målkonflikter som den landbaserade vindkraften kan ge upphov till och som på ett negativt sätt kan drabba urfolket samer, närboende och lokalbefolkning i stort.”

Läs hela repliken i DN-debatt.

Anders Wijkman, ordförande Nätverket vindkraftens klimatnytta
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
Linda Burenius, head of public affairs OX2
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa renewable energy
Maria Röske, vd wpd
Peter Zachrisson, vd Stena renewable