Svensk Vindenergi / Viktigt med riktiga uppgifter om vindkraft

Viktigt med riktiga uppgifter om vindkraft

Jag har stor respekt för den oro man kan känna inför en förändring av ens närmiljö. Denna typ av oro upplevs ibland när ett nytt bostadsområde ska byggas eller när en industri eller elproduktionsanläggning planeras. Samtidigt är det viktigt att korrekta uppgifter ligger till grund för samtalet – så att man undviker att underblåsa människor oro.

Vindkraften kan lika lite som andra kraftslag ensam bära ansvaret för Sveriges elförsörjning men svaret på de utmaningar vi står inför är inte att bromsa utbyggnaden av vindkraften, skriver Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Läs repliken i LandLantbruk