2013-11-04

Debattinlägg

Vindkraft är bra för miljön, ekonomin och jobben

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar i Västmanlands Länstidning.

Artikelförfattaren menar att vi i Sverige redan har kolidioxidfri el och istället borde satsa pengarna på vägar, välfärdssektorn och ny kärnkraft. Tyvärr bygger argumenten på ett antal gamla myter om vindkraft och förnybar el.

Läs hela