2019-11-13

Debattinlägg

Vindkraft är snabbaste vägen till minskade utsläpp

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke skriver i Di 10/11 att organisationen med större kraft ska verka för effektiva åtgärder som ger verklig klimatnytta. Det välkomnar vi.

Tyvärr nämner inte Jacke hur vi kan skapa förutsättningar för den klimateffektiva vindkraftsutbyggnaden.

Vi delar helt Jackes uppfattning att en ökad svensk elproduktion är ett av de effektivaste sätten att snabbt minska utsläppen, både genom elektrifiering och genom elexport. Och när nya elkrävande företag etablerar sig i Sverige – i stället för i länder med hög andel fossil elproduktion – minskar de globala utsläppen.

Jacke efterfrågar ”en debatt om framtidens energi där olika kraftslag kan diskuteras utan skygglappar”. Om marknaden ska få avgöra och syftet är att åstadkomma verklig klimatnytta bör inriktningen vara klar.

Sedan energiöverenskommelsen slöts 2016 har det investerats 80 miljarder kronor i 25 TWh ny vindkraft. Det motsvarar produktionen i mer än tre kärnkraftsreaktorer och kan minska koldioxidutsläppen med en fjärdedel av Sveriges nuvarande utsläpp. Den nya vindkraften pressar samtidigt elpriset med cirka 10 miljarder kronor per år…

Linda Burenius, head of public affairs, OX2
Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd, wpd
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

Läs hela debattartikeln i Dagens industri.