2013-11-19

Debattinlägg

Vindkraft bra för miljön och jobben

Anton Steen, Svensk Vindenergi replikerar på artikel ”Stoppa denna vansinniga utbyggnad av vindkraft” i Smålansposten.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Lars Ulvsten skriver att vindkraften inte behövs, att vindkraftbolagens enda drivkraft är pengar och att den kräver dyra investeringar i elnät och reglerkraft. Tyvärr bygger argumenten på en rad felaktigheter.

Läs hela