2010-12-06

Debattinlägg

Vindkraft en framtida svensk exportbransch

Nu har vi i Sverige för första gången passerat en årsproduktion på 3 TWh vindkraft. Fram till år 2020 förväntas andelen vindel femdubblas och om den politiska viljan finns kan vi bygga 30 TWh vindkraft till år 2020.
Men en sådan utveckling kräver åtgärder på flera områden. Det kommunala vetot mot vindkraft måste förändras så att vi får en effektiv och rättssäker tillståndsprocess för vindkraft.

Läs hela