2010-08-25

Debattinlägg

Vindkraft ett vågspel? – Kommentar från Anna Kinberg Batra

Debattinlägg

Johnny Fagerström och Marian Radetski skriver på SvD Brännpunkt om vindkraftens kostnader, som hittills är högre än det pris marknaden vill betala.

Är kostnaden ett argument emot vindkraft? Att säga blankt nej skulle ju vara teknikfientligt. All ny teknik är dyr i början, precis som telefoner och datorer och annat som också för utvecklingen framåt. Om vi vill producera mer ren och ny energi till både dagens samhälle, elbilar och östersjögrannar behöver vi få fart på produktionen av förnybart.

Det s k elcertifikatsystemet som vi har nu, och som S gnäller på ibland men själva införde, underlättar för produktion och distribution av förnybart. Därför vill vi i alliansen behålla och utveckla det. Det står inte i motsats till kärnkraften – tvärtom står den för ungefär 40 % av elen och vindkraften fortfarande för dryga två.

Läs hela