2019-07-11

Debattinlägg

Vindkraft i Västra Götaland kan snabbt minska klimatpåverkan

Under förra året produceras 2 043 gigawattimmar (GWh) vindkraft i Västra Götaland, enligt ny statistik från Energimyndigheten. Detta bidrog till minskade utsläpp av växthusgaser med cirka 1,2 miljoner ton, vilket motsvarar 12 procent av länets egna utsläpp. Genom tydliga mål för vindkraft i länets nya klimat- och energistrategi kan utsläppen snabbt minska ytterligare.

Klimatkrisen är akut och de globala utsläppen måste minska omgående och kraftigt. Västra Götaland och övriga Sveriges vindkraftsutbyggnad kan snabbt minska utsläppen i våra grannländer, och samtidigt säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och industrin i Sverige sker med förnybar elproduktion, utan att utsläppen i grannländerna ökar (…).

Linda Burenius, head of public affairs, OX2
Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd, wpd
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk vindenergi
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

Läs hela debattartikeln i Skaraborgsbygden.