2020-01-16

Debattinlägg

Vindkraft på Ripfjället minskar klimatpåverkan

Replik till signaturen VV som i en insändare i Dala-Demokraten den 11 januari kritiserar både den planerade vindparken på Ripfjället och vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Insändarskribenten påstår att branschorganisationen Svensk Vindenergi planerar ”utbyggnad med ytterligare tusentals vindkraftverk”. Det stämmer inte. Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som verkar inom vindkraftsområdet, men vi planerar inte för utbyggnaden.

Det är Naturvårdsverket och Energimyndigheten som håller i arbetet med att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheterna vill skapa förutsättningar för att Sverige år 2040 kan ha 100 terrawattimmar vindkraft, vilket skulle motsvara cirka 60 procent av den förmodade elanvändningen vid denna tidpunkt.

Och det är fullt möjligt med ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet, enligt en rapport från Energimyndigheten, om vi bygger ut vindkraften och elnäten.

Läs hela debattartikeln i Dala-Demokraten

Charlotte Unger Larson
vd, Svensk Vindenergi