2015-09-11

Debattinlägg

Vindkraft på väg att bli viktig exportnäring

Med hjälp av elcertifikatsystemet har andelen förnybar el ökat snabbt, och till låg kostnad för konsumenten. Med nya stöd kan utbyggnaden fortsätta och elen från vindkraftverken kan med fördel exporteras, skriver Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Läs hela