Svensk Vindenergi / Vindkraft ska kunna få nej – men i rimlig tid

Vindkraft ska kunna få nej – men i rimlig tid

Nyamko Sabuni skriver att ”vindkraftslobbyn länge har velat avskaffa kommunens möjlighet att säga nej”. Det måste bemötas.

Svensk Vindenergi anser det rimligt att en kommun har en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har därför föreslagit att kommunernas vetorätt justeras så att kommunens beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under processens gång.

Läs debattinlägget i Aftonbladet.