2011-07-22

Debattinlägg

Vindkraften är framtidens energikälla

Einar Fjellman skriver i en insändare i Ystad Allehanda den 12 juli,  att vindkraften har ”en mörk baksida”. Eric Birksten, Svensk Vindenergi svarar på påståenden som görs.

Fjellman glömmer att nämna varför vindkraften har ett så starkt stöd bland politiker, energiexperter och allmänhet. Utbyggnaden är inte ett självändamål, utan sker eftersom vindkraft producerar förnybar el till en låg kostnad och är ett effektivt sätt att nå de internationella klimatmålen. Vindkraft är en samhällsekonomiskt bra affär bland annat genom att utbyggnaden av vindkraft sänker elpriset eftersom dess låga rörliga kostnader tränger ut dyr el från smutsig kolkraft.

Läs hela