2011-01-24

Debattinlägg

Vindkraften är fullt laglig

B. Stymer hävdar i en insändare den 19 januari att vindkraftverk är olagliga. Med tanke på att vindkraftsbranschen sysselsätter drygt 3 000 personer och finns över hela landet är detta ett påstående som behöver bemötas.

Först och främst är det viktigt att poängtera att det inte pågår någon forcerad utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraften byggs helt enkelt eftersom det är ett kostnads­effektivt sätt att uppnå de internationella klimatmål som Sverige har förbundit sig att uppfylla. Dessutom är vindkraft en samhällsekonomiskt bra affär, bland annat genom att utbyggnaden skapar jobb och ger ekonomisk stimulans till glesbygd.

Läs hela