2012-03-22

Debattinlägg

Debatt: Vindkraften bidrar till sänkt elpris

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar på Second Opinion:

Björn Törnvall och Jonny Fagerström, styrelseledamot i det klimatskeptiska Stockholmsinitiativet, påstår på Second Opinion den 9 mars att vindkraften pressar upp elpriset. Tvärtom bidrar vindkraften till sänkta elpriser genom att den har de lägsta rörliga kostnaderna av alla produktionsslag.

Läs hela