Svensk Vindenergi / Vindkraften del av lösningen – myter och desinformation del av problemet

Vindkraften del av lösningen – myter och desinformation del av problemet

Växthusgasutsläppen måste minska för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna – samtidigt som vårt land fortsätter leva och utvecklas. Alla goda krafter behövs och det finns utrymme för alla utsläppsfria kraftslag. Då kan vi inte låta spridningen av myter och desinformation motverka konstruktiva samtal om hur omställningen kan genomföras. Det skriver Svensk Vindenergis vd Daniel Badman på flera lokala debattsidor runt om i landet under juni 2023 (texten har publicerats i versioner med olika längd).

Det är bråttom. 2020-talet blir avgörande för att hejda den globala uppvärmningen – då är elektrifiering och vindkraftsutbyggnad avgörande lösningar. Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kan dubbleras till år 2035. Omställningen stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till att säkra svenska jobb. Men det förutsätter en säkrad tillgång till el med konkurrenskraftigt pris – redan idag. Just nu är det bara vindkraften som kan byggas ut så snabbt och så billigt som behövs.

Dialog och öppen debatt är förutsättningar för att elektrifieringen ska kunna genomföras, eftersom den medför förändringar som kommer att påverka oss alla på olika sätt. Elproduktion byggs på nya platser och elledningar dras där de tidigare inte har gått. Alternativen, att inte göra tillräckligt eller inte göra något alls, har en mycket hög kostnad. Det är svenska jobb, vårt välstånd och våra barns framtid som står på spel. Då är det problematiskt att debatten ofta innehåller myter, vinklade fakta och överförenklade lösningar.

Vindkraftsskeptiker lyfter ofta osanningar om vindkraften och dess påverkan. Låt oss bemöta några vanliga felaktigheter som cirkulerar i debattartiklar och på sociala medier:

Utöver detta kan vindkraftsskeptiker kasta ur sig insinuerande frågor som lämnas obesvarade och de presenterar sällan egna lösningar, förutom sådana som underblåser den onödiga polariseringen mellan olika kraftslag.

Växthusgasutsläppen måste minska för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna – samtidigt som vårt land fortsätter leva och utvecklas. Alla goda krafter och det finns utrymme för all utsläppsfria kraftslag. Då kan vi inte låta spridningen av myter och desinformation motverka konstruktiva samtal om hur omställningen kan genomföras.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi