2020-01-23

Debattinlägg

Vindkraften gör stor klimatnytta och pressar elpriset

Signaturen VV skriver att ”el från vindkraftverk är inte förnybar utan orsakar stora utsläpp av koldioxid” samt att ”vindkraft orsakar tre gånger mer koldioxid än kärnkraft per terawattimme under livscykeln”. Inget av detta stämmer.

Enligt FN:s klimatpanel har elproduktion från kärnkraft utsläpp på 4-110 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimmar, medan vindkraft orsakar 7-56 gram CO2e per kilowattimme. Vattenfall anger att en modern vindpark i Sverige orsakar utsläpp på 6-7 gram, vilket är i nivå med de 6 gram de anger för deras kärnkraft. I båda fallen är utsläppen mycket små jämfört med kolkraft, där utsläppen är 750-1000 gram CO2e per kilowattimme.

”Syftet med nuvarande vindkraftspolitik är att Sverige ska framstå som ett föredöme och hjälpa länder i Europa och världen att avveckla kolkraft”, skriver VV.

Ja, det är ett av syftena, och det ger stor och omedelbar klimatnytta. Ett annat syfte är att möjliggöra en långtgående elektrifiering av transportsektorn och industrin i Sverige, utan att behöva öka importen av fossil el från våra grannländer.

Charlotte Unger Larson
vd, Svensk Vindenergi

Läs hela debattartikeln i ÖP.