2012-08-28

Debattinlägg

Vindkraften pressar elpriset och motverkar klimatförändringen

I en replik den 15 augusti på min debattartikel 9 augusti påstår Jonny Fagerström och Sune Sjöström att vindkraften ”driver upp elpriserna”. Det förhåller sig precis tvärtom. Energimyndigheten har i en rapport slagit fast att om man utökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, inklusive vindkraft, kommer den ökade produktionen att pressa ner elpriset och ”totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre”. Fagerström och Sjöström påstår också felaktigt att min ”egen branschorganisation” tillskrivit regeringen att branschen blöder. Svensk Vindenergi har inte skrivit något sådant brev.

Läs hela