2012-08-20

Debattinlägg

Vindkraften pressar priserna och minskar utsläppen

I en kommentar på min ­debattartikel i SN påstår Fagerström och Sjöström att vindkraften driver upp elpriserna. Det ­förhåller sig precis tvärtom. Energimyndigheten har i en rapport slagit fast att om man utökar ambitions­nivån för förnybar elproduktion, inklusive vindkraft, kommer den ökade produktionen att pressa ner elpriset och totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre.

Läs hela