2018-05-15

Debattinlägg

Vindkraften räcker även till elbilarna

Ingemar Brander undrar i ett inlägg om elen kommer att räcka till om alla våra bilar ska drivas med el i framtiden. Vi kan lugna Brander. Om vindkraften fortsätter att byggas ut i dagens takt så kommer vi att ha el både till bilar, en mer klimatsmart industri och för export till våra grannländer.

En elektrifiering av hela bilparken skulle innebära en ökad elanvändning med omkring 12 TWh (12 miljarder kilowattimmar). Det är lika mycket som vindkraftsproduktionen beräknas öka med mellan 2017 och 2021, från knappt 18 TWh till 30 TWh, bara utifrån redan fattade investeringsbeslut.

Det är det så kallade elcertifikatsystemet som fram till nu möjliggjort utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion. Men den senaste tidens snabba kostnadsminskningar gör att ny landbaserad vindkraft framöver kommer att kunna byggas helt utan stöd. Genom att effektivisera tillståndsprocesserna och undanröja onödiga hinder kan vi flerdubbla vindkraftsproduktionen, från knappt 18 TWh år 2017 till 60 TWh långt innan 2040, då vi enligt energiöverenskommelsen ska ha ett helt förnybart elsystem.

Elbilar och vindkraft passar dessutom särskilt väl ihop. Eftersom elbilar ofta laddas på natten kan de hjälpa till att jämna ut energiflödet över dygnet, något som blir särskilt viktigt i ett förnybart elsystem.

Charlotte Larson Unger, Vd Svensk Vindenergi

Läs mer här