2010-11-24

Debattinlägg

Vindkraftforskning bra för miljö och jobb

Att förse en snabbt växande befolkning med energi och samtidigt minska utsläppen av koldioxid är en av de största utmaningarna världen står inför. En rejäl satsning från regeringen på vindkraftområdet skulle ge önskade miljöeffekter och samtidigt bädda för en exportinriktad vindkraftsindustri som kan skapa tusentals jobb i Sverige, skriver Stig Göthe och Matthias Rapp.

Världen står inför oåterkalleliga vägval att förse en snabbt växande befolkning med energi, där elenergi är den föredragna lösningen under förutsättning att elkraften produceras på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Läs hela