Svensk Vindenergi / Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Behovet av grön el ökar dramatiskt när svensk industri nu ställer om till fossilfrihet. Hur stort kommer elbehovet att vara de närmsta decennierna? Och hur mycket av elen kan den havsbaserade vindkraften producera? Det är frågor som analysföretaget Thema studerat på uppdrag av Svensk Vindenergi. Den 8 december arrangerade Svensk Vindenergi, i samarbete med fem medlemsföretag*, ett frukostseminarium där slutsatserna presenterades och diskuterades med företrädare för industrin och politiska partier. Svensk Vindenergi lämnade också förslag på hur den havsbaserade vindkraften kan nå sin fulla potential.

Se seminariet i efterhand

Pressmeddelande: Havsbaserad vindkraft kan möta nästan halva elbehovet år 2050

Program

  • Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi, presenterar slutsatser och förslag.
  • Jenny Larsson, VD för Hitachi Energy i Sverige, Göran Nyström, vice VD på Ovako, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, ger sin syn på behovet av el inom svensk industri.
  • Samtal med riksdagsledamöterna Mattias Bäckström Johansson (SD), Rickard Nordin (C), Jessica Rosencrantz (M), Arman Teimouri (L) och Lorentz Tovatt (MP) om industrins elbehov och den havsbaserade vindkraftens potential.

Seminariet modereras av Anders Liljeberg, senior consultant på New Republic Public Affairs.

*Projektet har genomförts i samarbete med Svensk Vindenergis medlemmar; OX2, RWE Renewables, Svea Vind Offshore, Wpd och Ørsted.