Svensk Vindenergi / Webbinarium om opinionsundersökningar som verktyg i tillståndsprocessen

Webbinarium om opinionsundersökningar som verktyg i tillståndsprocessen

Tisdag 22 mars klockan 14.30-15.30

Opinionen för vindkraft är fortsatt mycket stark, oftast även lokalt, men den stora majoriteten hörs inte alltid i debatten. Mistat och Svensk Vindenergi har arbetat fram ett grundkoncept för opinionsundersökning som stöd i kommunikation med kommun och närboende.

Ladda ner presentationer från webbinariet: