2011-09-15

Externa nyheter

Helhetskoncept för 100 % grön energiförsörjning

”Allt under ett tak” är Wallenstams unika paketering av tjänster som möjliggör att hyresgäster kan garanteras grön el och själva bidra till ett energieffektivt boende. Den egna vindkraftsproduktionen och balansansvaret, som säkerställer att det varje timma finns tillgång till lika mycket el som förbrukas, är viktiga parametrar. Tillsammans med finansiell och fysisk elhandel samt aktiv energioptimering i fastigheterna bidrar ”allt under ett tak” till en minskad klimatpåverkan från såväl Wallenstam som bolagets kunder.

Läs hela